Declared Teams by Division   (Boys & Girls)

By Club
     Early Season      Regular Season      Complete (6 game) Season   

Early Season Boys U13 (04)
No Phone Listed
BTC
 
5712098479
CES
 
3059794903
CES
 
3059794903
CES
786-470-9584
CGS
 
305-781-8521
CGS
 
9546731410
CSU
 
786-800-0602
DUS
 
305-610-3079
KDL
 
(305) 725-2057
LKS
954-240-3966
MOC
 
561-662-5193
PBG
 
(954) 224-4673
ALB
 
407-455-0396
WPU
 
954-465-1874
WPU
 
  Total Division Teams: 15

Early Season Girls U13 (04)
305 608-3182
CES
 
561-827-6584
PBG
 
305-746-8956
PSC
3053218986
PSC
9548642557
ALB
 
786-205-9950
UYS
 
561-212-6085
BRY
 
954-562-9065
WPU
 
  Total Division Teams: 8

Early Season Boys U14 (03)
No Phone Listed
BTC
 
3059899961
CES
 
3056083182
CES
 
3059794903
CES
(515) 865-6488
CGS
 
786-329-2832
DSC
 
786-413-4393
KDL
 
305-767-8694
LYS
954-593-0595
LKS
 
954-240-3966
MOC
 
9543367616
ALB
 
786-344-0521
WPU
 
  Total Division Teams: 12

Early Season Girls U14 (03)
954865-2161
CCO
7724033018
CSU
 
601-260-0676
PBG
 
5742922190
ALB
 
561-212-6085
BRY
 
  Total Division Teams: 5

Early Season Boys U15 Premier (02)
No Phone Listed
BTC
 
786-531-1663
CES
786-294-3128
CGS
 
`
FLS
786-618-8567
LKS
 
954-240-3966
MOC
 
561-329-8456
PBG
 
954-309-0319
PPS
 
561-308-8994
WES
  Total Division Teams: 9

Early Season Boys U15 GroupA (02)
2394947964
BYS
 
(305) 987-4171
CGS
 
9545041315
CSU
 
786-329-2832
DSC
 
239-564-0237
NYS
7863696895
KHO
 
954-240-3966
MOC
 
717 329-9073
PSC
9545497981
ALB
561-541-8147
WSC
786-797-5009
WPU
 
(954) 778-4957
WES
  Total Division Teams: 12

Early Season Girls U15 GroupA (02)
2395952894
BYS
239-250-4461
NYS
305-394-2273
KSC
813-420-2188
NFM
 
305-724-5331
KDL
 
239-677-1283
LCS
 
305-733-8239
LKS
 
630-341-6003
MSS
561-512-3012
PBG
 
561-662-5193
PBG
 
2488420048
ALB
 
352-287-0055
WSC
561-398-4157
WSC
954-562-1694
WPU
 
  Total Division Teams: 14

Early Season Boys U16 Premier (01)
954557820
DBS
 
561-267-1200
BBK
 
305-781-8521
CGS
 
9544781617
CSU
 
786 712 7422
CRS
 
786-872-1588
DUS
 
305-298-8859
DSC
 
954-449-5918
FLS
305-746-3056
KHO
 
786-618-8567
LKS
 
601-918-7462
PBG
 
703-855-6077
PPS
561-252-1467
WSC
305-588-4124
WES
 
(305)747-5602
WES
  Total Division Teams: 15

Early Season Girls U16 Premier (01)
3059899961
CGS
 
786 368 6139
CRS
 
561-713-0138
PBG
 
7862142049
UYS
407-695-0094
BRY
 
305-927-9930
WES
  Total Division Teams: 6

Early Season Boys U16 GroupA (01)
8504507807
BYS
 
(305) 815-7474
CES
 
239-227-3534
NYS
 
6124230756
NFM
 
786-256-1223
KDL
 
954-444-4619
MYS
786.234.3266
MSS
 
954-240-3966
MOC
 
561-232-1040
PBG
 
305-600-7914
PPO
 
No Phone Listed
PSC
9548642557
ALB
 
305 903 2873
UYS
 
No Phone Listed
ISP
 
561-252-1467
WSC
954-868-6635
WPU
 
  Total Division Teams: 16

Early Season Girls U16 GroupA (01)
954-297-9534
CSU
 
2035438489
DUS
305-304-6058
KSC
 
3104159851
FLS
786-326-7375
KDL
 
(239) 839-3991
LCS
 
7863171638
TRP
 
561-633-2232
WSC
  Total Division Teams: 8

Early Season Boys U17 Premier (00)
5618663319
DBS
 
561 801 3178
BBK
No Phone Listed
BTC
 
239-896-7861
CC1
786-470-9584
CGS
 
3053037499
CSU
 
786 352 9345
CRS
 
(713) 253-1345
NFM
 
5616443955
LWS
 
561-404-5240
PPS
 
5612629460
ALB
 
561-414-5232
BRY
 
561-876-5406
WSC
754-281-1530
WPU
 
9549373943
WES
  Total Division Teams: 15

Early Season Girls U17 Premier (00)
3058147784
FLS
786-218-4049
PSC
561-236-3286
BRY
 
3058158000
TRP
 
954-895-0737
WPU
 
954-471-8867
WES
 
  Total Division Teams: 6

Early Season Boys U17 GroupA (00)
2397762625
BYS
561-402-6433
BBK
 
786-394-3349
KDL
 
561.945.7080
MSS
 
786.234.3266
MSS
 
954-240-3966
MOC
 
305-310-8941
MST
 
786-237-7315
MST
 
954-520-6330
PBG
 
9546388206
ALB
 
No Phone Listed
UYS
 
561-503-0300
BRY
 
  Total Division Teams: 12

Early Season Girls U17 GroupA (00)
561-722-2193
PBG
 
  Total Division Teams: 1

Early Season Boys U18 Premier (99)
5618764845
DBS
 
No Phone Listed
BTC
 
305-763-2298
CGS
 
786-357-4262
MBS
954-240-3966
MOC
 
954-240-3966
MOC
 
9548996612
ALB
 
561-706-2898
BRY
 
239-877-7135
ISP
561-358-2867
WSC
954-649-6036
WES
 
  Total Division Teams: 11

Early Season Boys U18 GroupA (99)
2395710236
BYS
 
9542979534
CSU
 
561-628-9131
FCF
 
305-5043813
KSC
 
(786) 277-2590
KHO
 
305-606-9586
MSF
 
954-918-4131
WPU
 
  Total Division Teams: 7

Early Season Girls U18 Premier (99)
9083440224
CSU
 
305-724-5331
KDL
 
305-562-9740
MPS
7862142049
UYS
5613503069
SFE
954-804-5332
BRY
 
  Total Division Teams: 6

Early Season Girls U18 GroupA (99)
786-394-3349
KDL
 
9542498100
ALB
  Total Division Teams: 2

Early Season Boys U19/20 Premier (97-98)
305-298-8859
DSC
 
954-798-8263
FLS
3059720754
KHO
 
3057245331
KHO
440-376-3511
LCS
 
305-310-8941
MST
 
305-600-7914
PPO
 
786 704 7929
UYS
 
  Total Division Teams: 8

Early Season Girls U19/20 Premier (97-98)
954-821-1356
CSU
 
786 368 6139
CRS
 
239-280-6724
NYS
 
(786) 333-3002
SKS
954-681-2504
WES
  Total Division Teams: 5

Early Season Boys U19/20 GroupA (97-98)
305-613-4589
KDL
 
7862518077
ALB
 
305-796-6419
WES
 
  Total Division Teams: 3

Early Season Girls U19/20 GroupA (97-98)
305-439-2481
CCO
305-394-2273
KSC
305-304-6058
KSC
 
  Total Division Teams: 3

6 Game NonPlayoff Boys U13 Season(04)
7812667871
NFM
 
  Total Division Teams: 1

6 Game NonPlayoff Girls U13 Season(04)
9546127917
WES
305-927-9930
WES
 
  Total Division Teams: 2

6 Game NonPlayoff Girls U14 Season(03)
7862829707
WES
  Total Division Teams: 1

6 Game NonPlayoff Boys U15 Season(02)
305-505-2121
KDL
 
561-412-9023
PBA
 
813-526-1239
WES
  Total Division Teams: 3

6 Game NonPlayoff Girls U15 Season(02)
9548173763
WES
786-252-1624
WES
  Total Division Teams: 2

6 Game NonPlayoff Boys U16 Season(01)
9544781617
CSU
786-493-1069
KDL
 
305-767-8694
LYS
305-767-8694
LYS
561-704-1862
PBA
 
305-582-6073
WES
  Total Division Teams: 6

6 Game NonPlayoff Girls U16 Season(01)
No Phone Listed
PBA
 
2533188405
WES
 
305-927-9930
WES
  Total Division Teams: 3

6 Game NonPlayoff Boys U17 Season(00)
305-968-4182
KDL
 
786-556-6189
LKS
 
305-879 5490
WES
  Total Division Teams: 3

6 Game NonPlayoff Girls U17 Season(00)
772-4189147
FCF
786-218-4049
PSC
3058158000
TRP
9547022449
WES
  Total Division Teams: 4

6 Game NonPlayoff Boys U18 Season(99)
9546294015
CSU
 
786-556-6189
LKS
 
  Total Division Teams: 2

6 Game NonPlayoff Boys U19/20 Season(97-98)
305-498-6122
KDL
 
5619518530
PBA
 
786-541-4091
WES
  Total Division Teams: 3

6 Game NonPlayoff Girls U19/20 Season(97-98)
305-439-2481
CCO
7722405891
FCF
No Phone Listed
SFE
(786) 333-3002
SKS
 
954-605-9565
WES
954-681-2504
WES

Total Teams: 235